سیاسی یونسکو ممنوعیت ممنوع جزیره تاریخی

سیاسی: یونسکو ممنوعیت ممنوع جزیره تاریخی ژاپن ورود ممنوع جزیره

گت بلاگز اخبار اجتماعی خداحافظ ای خوشگل و بور ناکام!

تو طراح آن طرحهای هجومی/ تو سر کردهء مِلکهای نجومی/ به دست تو پایتخت کشور عزیزمان ایران شده است بُرج واره/ شده است شهر از هر طرف بد قواره…

خداحافظ ای خوشگل و بور ناکام!

خداحافظ ای خوشگل و بور ناکام!

عبارات مهم : اخبار

تو طراح آن طرحهای هجومی/ تو سر کردهء مِلکهای نجومی/ به دست تو پایتخت کشور عزیزمان ایران شده است بُرج واره/ شده است شهر از هر طرف بد قواره…

خداحافظ ای خوشگل و بور ناکام!

به بهانه خداحافظی قالیباف بعد از 12سال شهرداری پایتخت

خداحافظ ای مرد مو بُور تنها

تو طراح آن طرحهای هجومی/ تو سر کردهء مِلکهای نجومی/ به دست تو پایتخت کشور عزیزمان ایران شده است بُرج واره/ شده است شهر از هر طرف بد قواره…

خداحافظ ای مانده در فکر فردا

خداحافظ ای مرد خوش ظاهر و خوشگل

خداحافظ ای حسرتش مانده در دل

خدا حافظ ای عاشق خودروی جیپ

خداحافظ ای مرد سرهنگ و سرتیپ

خداحافظ ای خوشگل و بور ناکام!

خداحافظ ای مرد مترو کشیده

خداحافظ ای روی پاستور ندیده

خداحافظ ای مرد رویای دریا

خداحافظ ای عامل طرح صدرا

تو طراح آن طرحهای هجومی/ تو سر کردهء مِلکهای نجومی/ به دست تو پایتخت کشور عزیزمان ایران شده است بُرج واره/ شده است شهر از هر طرف بد قواره…

خداحافظ ای با تمام حکایات

غریبانه ناکام در انتخابات

خداحافظ ای آنکه دادی به یاران

خداحافظ ای خوشگل و بور ناکام!

زمینهای مرغوبی از شهر تهران

تو طراح آن طرحهای هجومی

تو سر کردهء مِلکهای نجومی

به دست تو پایتخت کشور عزیزمان ایران شده است بُرج واره

شده شهر از هر طرف بد قواره

شنیدم که گفتی به آه و به زاری:

خداحافظ ای منصب شهرداری!

تو را می سپارم به دستان مَجمع

به دستان پر مهر یاران مجمع

تو را می سپارم به دستان “محمود”

الهی که باشی بعد از این تو خشنود

اخبار اجتماعی – مجید مرسلی

واژه های کلیدی: اخبار | شهرداری | خداحافظی | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz